מהי האחריות לצמיג ?

תנאי האחריות:

1. האחריות חלה 4 שנים מיום הקניה.

2. הצמיגים שרכשתם מיוצרים לפי התקנים בינלאומיים:D.O.T  האמריקני ו/או J.I.S היפני, ו/או E-30 (נוסעים, E54 (משאיות) האירופאי. 

3. צמיגים שיתגלו בהם פגמי יצור, או ליקויים בחומרים, בתקופה של 4 שנים מתאריך הרכישה ואשר יוכרו ע"י  היצרן הצמיגים- יזכו את רוכשיהם בהחזר יחסי על בסיס PRO-RATA - (לפי היחס שבין עומק החריצים הנותר בסוליה לעומת העומק המקורי בצמיג חדש).

4. האחריות אינה חלה על פגמים וכישלונות הנגרמים על ידי:

שימוש בצמיגים שלא לפי המלצות יצרן הרכב (עומס יתר, לחץ ניפוח נמוך/גבוה, מהירות מרבית), נזקים מפגיעות חיצוניות, חיתוכים, תקרים, חבלות שנגרמו על ידי גורמי חוץ, תאונות דרכים, ליקויים ברכב, הוספת חומרים נוזליים לאטימת פנים הצמיג, ג'נטים פגומים, הרכבה לקויה (שימוש לא נכון בצמיג, שימוש באבוב שאינו מתאים לגודל הצמיג הדורש אבוב), שחיקה בלתי אחידה כתוצאה מפגמים בכיוון זוויות הגלגל או ברכיבים מכניים הקשורים לגלגל, שחיקת מדרס הצמיג או חלקו מתחת לעומק 1.6 מ"מ של תעלות הדגם, שחיקה מופרזת בדפנות, שימוש כתחליף שאינו מאושר על ידי משרד התחבורה, פגמים מנסיעה על כבישים משובשים ואתרים קשים, התנגשות, שריפה, גניבה, שחיקת סוליה מופרזת, צמיגים שפג תוקף אחריותם או שמכרו כמשומשים ואי איזון מעל ל-8 שבועות מתאריך הרכבתם.

 
טואול - בניית אתרים באינטרנט